Record details

Title
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag). [Facies and stratigraphy of the Koneprusy limestones (Koneprusy, Certovy schody Quarry, lower Devonian, Pragian stage)]
Author
    Hladil, Jindřich
    Slavík, L.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Český kras 23
Pages
    s. 5-18
Keyword
    Certovy
    Čertovy
    Devon
    Devonian
    Facie
    Facies
    Koněpruských
    Koněprusy
    Limestones
    Lower
    Prag
    Pragian
    Quarry
    Schody
    Spodní
    Stage
    Stratigrafie
    Stratigraphy
    Stupeň
    Vápenců
    Velkolom
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012