Record details

Title
    Facies development, depositional settings and sequence stratigraphy across the Ordovician-Silurian boundary: a new perspective from the Barrandian area of the Czech Republic
Author
    Štorch, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geological Journal
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 2
Pages
    s. 163-192
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3013406, GA AV ČR
    Překlad názvu: Faciální vývoj, sedimentační prostředí a sekvenční stratigrafie hraničního intervalu ordovik-silur: nový pohled na základě dat z oblasti Barrandienu (Česká Republika)
    Rozsah: 30 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Barrandian area
    depositional settings
    Hirnantian
    Llandovery
    sequence stratigraphy
Keyword
    Across
    Area
    Barrandian
    Boundary
    Czech
    Depositional
    Development
    Facies
    New
    Ordovician-Silurian
    Perspective
    Republic
    Sequence
    Settings
    Stratigraphy
Abstract (in czech)
   Sedimenty hirnantu a llandovery barrandienské oblasti se ukládaly převážně v prostředí středního a vnějšího klastického šelfu. Sedimentace byla nejdříve ovlivňována zaledněním Gondwany a posléze dlouho přetrvávající post-glaciální anoxií, podporovanou stabilním, živinami bohatým výstupným proudem. Podrobná graptolitová stratigrafie, opírající se o 19 formálně definovaných biozón (většinou intervalových zón) a 5 subzón, umožňila detailní korelaci 42 povrchových a vrtných profilů a propojila sedimentární záznam, dynamiku graptolitových faun, změny obsahu organické hmoty a křivky gama-aktivity.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012