Record details

Title
    Factors effecting the occurrence of acoustic emissions under the uniaxial and triaxial state of stress
Other titles
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti