Record details

Title
    Factors influencing reliability of magnetic pollution mapping: a review
Author
    Fialová, Hana
    Kapička, Aleš
    Kodešová, R.
    Petrovský, Eduard
Conference
    Annual Meeting Asia Oceania Geosciences Society (16.06.2008-20.06.2008 : Busan, Korea)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    5th Annual Meeting AOGS
Pages
    S. 1-1
Notes
    Projekt: GA205/07/0941, GA ČR3cav_un_auth*0228735
    Projekt: IAA300120701, GA AV ČR3cav_un_auth*0228936
    Překlad názvu: Přehled faktorů ovlivňujících spolehlivost magnetického mapování průmyslového znečištění
    Rozsah: 1 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    magnetic measurements
    soil pollution
Keyword
    Factors
    Influencing
    Magnetic
    Mapping
    Pollution
    Reliability
    Review
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013