Record details

Title
    Factors influencing the amount of CO2 sorbed on coal
Author
    Kolář, František
    Přibyl, Oldřich
    Weishauptová, Zuzana
Conference
    Coal Geology Conference (11. : 26.05.2008-30.05.2008 : Prague, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
     11 th Coal Geology Conference
Pages
    S. 44
Notes
    Projekt: GA106/08/1146, GA ČR
    Překlad názvu: Faktory ovlivňující sorbci CO2 na uhlí
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    CO2 sorption
    coal
    temperature
Keyword
    Amount
    CO2
    Coal
    Factors
    Influencing
    Sorbed
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012