Record details

Title
    Failure of weak to strong sandstones: monitoring and observation of fracture phenomena
Author
    Lešner, J.
    Lokajíček, Tomáš
    Přikryl, R.
Conference
    European Geosciences Union, General Assembly (24.04.2005-29.04.2005 : Wien, Rakousko)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geophysical Research Abstracts
Pages
    04861
Notes
    Projekt: GA205/03/0071, GA ČR, CZ
    Projekt: GA205/04/0088, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Rozrušování slabých a pevných pískovců: monitorování a pozorování procesu porušování
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    acoustic emission
    sandstone
Keyword
    Failure
    Fracture
    Monitoring
    Observation
    Phenomena
    Sandstones
    Strong
    Weak
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012