Record details

Title
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
Statement of responsibility
    Jiří Kopáček, Josef Hejzlar, Jiří Kaňa, Petr Porcal
Author
    Hejzlar, Josef
    Kaňa, Jiří, 1977-
    Kopáček, Jiří
    Porcal, Petr
Language
    česky
Source title - monograph
    Aktuality šumavského výzkumu : sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001
Pages
    s. 63-66
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Subject group
    acidifikace
    atmosférická depozice
    dusík
    ekosystém
    fosfor
    granit
    hliník
    hydrochemie
    jezero ledovcové
    klima
    lesní hospodářství
    predikce
    proces biogenní
    prostředí anoxické
    půdy
    sedimenty jezerní
    síra
    sorpce
    svor
    znečištění
Geographical name
    ČR-Čechy
    SRN-Bayern
    Šumava
Keyword
    Chemismus
    Faktory
    Jezer
    Ovlivňující
    šumavských
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012