Record details

Title
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
Statement of responsibility
    Petr Kozel
Other titles
    Factors affecting the concentration of some elements in geological profiles
Author
    Kozel, Petr
Language
    česky
Source title - monograph
    Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů
Pages
    s. 50-54
Notes
    2 tab., 2 bibl.
Subject group
    aluvium
    kovy těžké
    kvartér moravských úvalů
    profil půdní
    sedimentace fluviální
    toxicita
    vodní hospodářství
    zemědělství
    znečištění
Geographical name
    ČR-Morava
    Olomouc
Keyword
    Faktory
    Geologickém
    Koncentraci
    Některých
    Ovlivňující
    Profilu
    Prvků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012