Record details

Title
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
Statement of responsibility
    Pavel Konečný
Other titles
    Factors effecting the occurrence of acoustic emissions under the uniaxial and triaxial state of stress
Author
    Konečný, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 2
Pages
    s. 7-10
Year
    2002
Notes
    7 obr., 6 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    horniny klastické
    hornoslezská pánev
    mechanika hornin
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
    vlastnosti akustické
    zkouška laboratorní
Geographical name
    ČR-Morava
    Ostrava
Keyword
    Akustických
    Emisí
    Faktory
    Jednoosého
    Napjatosti
    Ovlivňující
    Stavu
    Trojosého
    Vznik
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012