Record details

Title
    Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
Statement of responsibility
    Vlastimil Holub
Author
    Holub, Vlastimil
Language
    česky
Source title - monograph
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
Pages
    s. 229-234
Notes
    4 obr.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    553.9
Subject category
    Český masív
    ložiska a výskyty černého uhlí
    paleogeografie, paleoklimatologie, paleoekologie
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek paliv, živic a zemních plynů
Keyword
    černouhelných
    Českém
    Faktory
    Ložisek
    Masívu
    Prognózování
    Uhlonosnosti
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012