Record details

Title
    Fasetové výbrusy aragonitu z Hořence u Bíliny
Author
    Filippi, Michal
    Filippi, R.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 3
Pages
    s. 236
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Facet cuts of aragonite from the hořenec locality near Bilin
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    aragonite
    facet cut
    Hořenec
Keyword
    Aragonitu
    Bíliny
    Fasetové
    Hořence
    Výbrusy
Abstract (in czech)
   Krátký příspěvek informuje o unikátních facetových výbrusech aragonitu z lokality Hořenec.
Abstract (in english)
   Short contribution informs about unique facet cuts of aragonite from the Hořenec locality.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012