Record details

Title
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
Other titles
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
Author
    Musil, Rudolf
Publication type
    článek v periodiku
Year
    2002
Keyword
    Fauna
    Jeskyní
    Moravských
    Nálezy
    Paleolitickými
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012