Record details

Title
    Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko
Other titles
    Fauna of the HL1 and HL2 boreholes round of Hluchov (Middle Miocene), Prostějov surrounding
Author
    Hladilová, Šárka
    Jašková, Vladimíra
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová Petrová, Pavla
    Zágoršek, Kamil
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 17, č. zima
Pages
    5
Year
    2010
Thesaurus term
    Bryozoa, Foraminifers, Middle Miocene, Moravia, paleoecology
Keyword
    Fauna
    HL1
    HL2
    Hluchova
    Miocén
    Prostějovsko
    Střední
    Vrtů
Abstract (in czech)
   Byly studovány dva vrty nedaleko obce Hluchov, tyto vrty byly rozděleny do 3 úseků: nejníže se nalézají písčité jíly s velkými klasty karbonských hornin, výše vápnité písky. V nejvyšším úseku byla zaznamenána nejpestřejší litologie zastoupená vápnitými písky, písčitými vápenci, vápenci a jíly. Spolu s mechovkami, které v celém profilu dominují, se vyskytují měkkýši, foraminifery, fragmenty ostnokožců, ostrakodů, otolity, zuby kostnatých ryb a úlomky jehlic hub. Celkem bylo určeno 24 druhů mechovek, z nichž pět významných pro paleoekologii bylo popsáno a ilustrováno. Paleoekologická analýza předpokládá smíšené společenstvo.
Abstract (in english)
   Fauna of the HL1 and HL2 boreholes round of Hluchov (Middle Miocene), Prostějov surrounding
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014