Record details

Title
    Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma (34-11 Znojmo)
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Other titles
    Fe ore in the surrounding of Plaveč N of town Znojmo
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
Pages
    s. 42-43
Year
    1995
Notes
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1994.
Subject group
    báňská historie
    kámen stavební
    kaolin
    limonit
    moravikum
    rudy Fe
    zvětrávání
Geographical name
    ČR-Morava
    Plaveč
    Únanov
    Znojmo
Keyword
    34-11
    Fe-rudy
    Okolí
    Plavče
    Znojma
    Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012