Record details

Title
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
Statement of responsibility
    P. Rojík
Author
    Rojík, Petr
Language
    česky
Source title - monograph
    3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Pages
    s. 67
Classfication no.
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    chebská pánev
    geologie regionální
    geologie strukturní
    miocén
    napětí
    oligocén
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    směr
    sokolovská pánev
    tektonika
    terciér
    vrásnění alpinské
    vulkanismus
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    Chebska
    Fenomén
    Podkrušnohorského
    Příkladech
    Sokolovska
    Terciéru
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 7. 2009
Import date
    8. 8. 2012