Record details

Title
    Fišák J., Řezáčová D., Fottová D. and Potužníková K.: Koncentrace polutantů mlžné vodě ve vztahu ke směru proudění vzduchu v 850 hPa.
Other titles
    Pollutant concentration in fog water in relation to the air flow direction at 850 hPa level