Record details

Title
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
Statement of responsibility
    Horst Kämpf, Jan Mrlina, Jaromír Ulrych, Lukáš Ackerman and Petr Hradecký
Author
    Ackerman, Lukáš
    Hradecký, Petr
    Kämpf, Horst
    Mrlina, Jan
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Source title - monograph
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Pages
    s. 119-125
Notes
    5 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    550.3
    550.8
Conspectus category
    55
Subject group
    chemismus hornin
    digitalizace
    exkurze
    geochemie izotopická
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kenozoikum
    konference
    maar
    melilitit
    měření gravimetrické
    měření magnetické
    nefelinit
    profil geofyzikální
    profil odkryvu
    reliéf
    tefra
    tuf
    vulkanický kužel
    vulkanismus
    xenolit
Geographical name
    Chebská pánev-Komorní hůrka
    Čechy (Česko)
    Mýtina (Cheb, Cheb)
    Smrčiny-Železná hůrka
Keyword
    3-1
    3-3
    11
    2007
    April
    Eisenbühl
    Field
    Guide
    Hill
    Hůrka
    Stop
    Surroundings
    Trip
    Železná
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012