Record details

Title
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
Statement of responsibility
    Petr Šponar
Author
    Šponar, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 11
Pages
    s. 18-24
Year
    2002
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika surovin
    finance
    geologie
    geologie ložisková
    legislativa
    prospekce
    výzkum
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Financování
    Geologických
    Odevzdávání
    Prací
    Výsledků
    Využívání
    Zpřístupňování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012