Record details

Title
    Finding of beavers (Family Castoridae Gray, 1821) from the locality Red Quarry by the village of Suchomasty
Statement of responsibility
    Jana Nedomová
Author
    Nedomová, Jana
Language
    anglicky
Source title - monograph
    8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002
Pages
    s. 9
Subject group
    jeskyně
    kosti
    kras
    kvartér Českého masivu
    Mammalia
    miocén
    pleistocén
    Sciuromorpha
    zuby
Geographical name
    Český kras
    ČR-Čechy
    Suchomasty (Beroun)
Keyword
    1821
    Beavers
    Castoridae
    Family
    Finding
    Gray
    Locality
    Quarry
    Red
    Suchomasty
    Village
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012