Record details

Title
    Findings of the organic sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
Other titles
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
Author
    Břízová, Eva
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 13, č. září
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    palynology, organic sediments, peat bog, stratigraphy, Quaternary, Holocene, Late Glacial, Protected Landscape Area Žďárské vrchy, Bohemia, Moravia, radiocarbon dating
Keyword
    Area
    Findings
    Geological
    Investigation
    Landscape
    Mapping
    Organic
    Protected
    Sediments
    Vrchy
    Žďárské
Abstract (in czech)
   Během geologického mapování v CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1 : 25 000 probíhal výzkum organických sedimentů. Geologické mapování organických kvartérních sedimentů a jejich palynologický výzkum ukázal kvartérní vývoj území a dobré podmínky pro dobře zachované současné ekosystémy.
Abstract (in english)
   During the geological mapping of the PLA Žďárské vrchy on a scale of 1 : 25 000 the research of organic sediments is being carried out. The geological mapping of the Quaternary sediments and the palynological investigation on the selected localities offers data on the Quaternary development of the territory and of a good condition of the contemporary ecosystems.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014