Record details

Title
    First Cenomanian dinosaur from Central Europe (Czech Republic)
Other titles
    První cenomanský dinosaur ze střední Evropy (Česká republika)
Author
    Fejfar, Oldřich
    Košťák, Martin
    Kvaček, Jiří
    Mazuch, Martin
    Moučka, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Palaeontologica Polonica
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 2
Pages
    6
Year
    2005
Thesaurus term
    Cenomanian
    Czech Republic
    Dinosauria
    Iguanodontidae
    palaeoenvironment
    vegetation
Keyword
    Cenomanian
    Central
    Czech
    Dinosaur
    Europe
    First
    Republic
Abstract (in czech)
   Popisujeme první fosilní zbytky cenomanského donosaura nalezeného v mořských uloženinách v české křídové pánvi. Dinosaur žil v oblasti přechodu mangrovů a terigenní vegetace.
Abstract (in english)
   We describe first dinosaur skeletal remains foun in the marine sediments of the Bohemian Cretaceous Basin. The dinosur lived in transitional area between salt marsh and terrestrial vegetation.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012