Record details

Title
    First results of conical borehole strain gaugage probes applied to induced rock mass stress changes measurement
Author
    Knejzlík, Jaromír
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    4 148, č. 4
Pages
    s. 77-82
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA105/06/1768, GA ČR
    Překlad názvu: První výsledky použití kuželové sondy aplikované při měření indukovaných napěťových změn
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    conical gauge probe
    stress measurement
    stress tensor
Keyword
    Applied
    Borehole
    Changes
    Conical
    First
    Gaugage
    Induced
    Mass
    Measurement
    Probes
    Results
    Rock
    Strain
    Stress
Abstract (in czech)
   V článku je popisováno využití kuželového dna vrtu k určení změn tensoru napětí indukovaných měnící se geomechanickou situací. Bylo zeregistrováno, že změřené deformace na kuželové sondě jsou způsobeny nejen napěťovými změnami evokovanými postupem porubu , ale i reologickými procesy.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012