Record details

Title
    First-order P-wave ray synthetic seismograms in inhomogeneous weakly anisotropic media
Author
    Farra, V.
    Pšenčík, Ivan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 170, č. 3
Pages
    s. 1243-1252
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/05/2182, GA ČR3cav_un_auth*0000924
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Projekt: MTKI-CT-2004-517242, EC, R, XE3cav_un_auth*0250446
    Překlad názvu: Přibližné paprskové syntetické seismogramy P vln v nehomogenních, slabě anizotropních prostředích
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    inhomogeneous media
    seismic ray theory
    synthetic seismograms
Keyword
    Anisotropic
    First-order
    Inhomogeneous
    Media
    P-wave
    Ray
    Seismograms
    Synthetic
    Weakly
Abstract (in czech)
   Navrhli jsme přibližné rovnice pro výpočet paprskové Greenovy funkce P vln šířících se v nehomogenních, slabě anizotropních prostředích. Rovnice jsou založeny na poruchové teorii, ve které jsou odchylky anizotropie od izotropie považovány za veličiny prvního řádu. Pro výpočet přibližné Greenovy funkce jsme vypracovali a používáme rovnice prvního řádu pro paprsky a dynamické veličiny.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013