Record details

Title
    First-order ray computations of coupled S waves in inhomogeneous weakly anisotropic media
Author
    Farra, V.
    Pšenčík, Ivan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 173, č. 3
Pages
    s. 979-989
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/05/2182, GA ČR3cav_un_auth*0000924
    Projekt: GA205/08/0332, GA ČR3cav_un_auth*0240426
    Překlad názvu: Výpočty prvního řádu svázaných S vln v nehomogenních slabě anizotropních prostředích
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    body waves
    seismic anisotropy
    wave propagation
Keyword
    Anisotropic
    Computations
    Coupled
    First-order
    Inhomogeneous
    Media
    Ray
    Waves
    Weakly
Abstract (in czech)
   Je navržena přibližná procedura výpočtu svázaných S vln v nehomogenních slabě anizotropních prostředích. Procedura je založena na výpočtu paprsků a dynamických veličin prvního řádu (FORT a FODRT), která byla původně navržena pro P vlny.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013