Record details

Title
    Flóra a vegetace těsného nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (mostecká pánev, spodní miocén)
Other titles
    Flora and vegetation of the roof of the main lignite seam in the Bílina Mine (Most Basin, Lower Miocene)