Record details

Title
    Floods and other natural hazards in regional and investment planning of small towns
Author
    Hrádek, Mojmír
Conference
    CONGEO 2005 - Geography in Europe of Regions (22.08.2005-26.08.2005 : Luhačovice, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geography in Europe of Regions Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO 05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2005)
Pages
    s. 33-37
Notes
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Povodně a další přírodní rizika v regionálním a investičním plánování malých měst
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    erosion
    floods
    rainstorms
    small basins
Keyword
    Floods
    Hazards
    Investment
    Natural
    Other
    Planning
    Regional
    Small
    Towns
Abstract (in czech)
   Hodnocení malých měst podle jejich geografické a topografické polohy vzhledem k potenciálnímu ohrožení přírodními riziky. Zejména impakty přívalových dešťů a povodní a otázky připravenosti k ochraně proti přírodním rizikům jsou podrobněji rozebírány.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012