Record details

Title
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova je plumbogumit
Statement of responsibility
    Jiří Jansa
Other titles
    'Florencite' from Nová Ves near Rýmařov is plumbogummite [northern Moravia, Czechoslovakia]
Author
    Jansa, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 3
Pages
    s. 305-307
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    fosfáty
    hustota
    minerály
    moravský devon a spodní karbon
    mřížkové konstanty
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Nová Ves u Rýmařova
Keyword
    Florencit
    Nové
    Plumbogumit
    Rýmařova
    Vsi
Abstract (in czech)
   Byla provedena revize sekundárního minerálu, původně označeného jako florencit, a zjištěno, že jde o plumbogumit. Byl popsán z gosanu Pb-Zn ložiska Nová Ves u Rýmařova, kde vznikl přeměnou pyromorfitu. Jsou uvedeny mřížkové parametry a vypočítaná hustota. Z chemického složení vyplývá, že se jedná o velmi čistý Pb-člen crandallitové skupiny.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012