Record details

Title
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
Statement of responsibility
    František Novák, Ivan Prachař, Petr Pauliš
Other titles
    Florencite-(Ce), florencite-(La) a lanthanidian goyazite from glass sands deposits Srní and Střeleč in northern Bohemia (Czech Republic)
Author
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
    Prachař, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 167-171
Year
    2005
Notes
    1 obr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    549
Subject group
    authigeneze
    chemismus minerálů
    česká křídová pánev
    fosforečnany
    hliník
    krystalochemie
    křída-svrchní
    mineralogie topografická
    oblast snosová
    perm
    písek sklářský
    pískovce
    podkrkonošská pánev
    rudy U
    stroncium
    těžké minerály
    vzácné zeminy
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Srní u České Lípy (Česká Lípa, Česká Lípa)
    Střeleč (Jičín, Jičín)
Keyword
    Čechách
    Florencit-(Ce
    Florencit-(La
    Goyazit
    Lanthanitý
    Ložisek
    Písků
    Severních
    Sklářských
    Srní
    Střeleč
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012