Record details

Title
    Floristic biostratigraphy of Tertiary basins in the Bohemian Massif and correlation with Central Paratethys
Statement of responsibility
    Čestmír Bůžek, Zlatko Kvaček
Author
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Kvaček, Zlatko, 1937-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 1
Pages
    s. 3-13
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    biostratigrafie
    Český masiv
    flóra
    mikrofosílie
    paleontologie
    pánve
    Paratethys
    terciér
Geographical name
    ČSFR
    Polsko
Keyword
    Basins
    Biostratigraphy
    Bohemian
    Central
    Correlation
    Floristic
    Massif
    Paratethys
    Tertiary
Abstract (in czech)
   Práce shrnuje biostratigrafická data o tercierních pánvích a vulkanických oblastech Českého masívu a Centrální Paratethydy. Korelace je založena především na flóře, savcích, měkkýších a ostrakodech. Srovnávání flóry vychází z indexových fosilií a typických asociací rostlin.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012