Record details

Title
    Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe
Statement of responsibility
    Čestmír Bůžek, Oldřich Fejfar, Magda Konzalová, Zlatko Kvaček
Author
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Fejfar, Oldřich, 1931-
    Konzalová, Magda
    Kvaček, Zlatko, 1937-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Proceedings of the Symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary"
Pages
    s. 167-181
Notes
    14 obr.
Subject group
    analýza kutikulární
    biostratigrafie
    České středohoří
    Doupovské hory
    eocén
    eventostratigrafie
    flóra
    Mammalia
    oligocén
    palynologie
    podkrušnohorské pánve
Geographical name
    Bechlejovice (Děčín)
    ČSFR-Čechy
    Dětaň
    Dvérce
    Kučlín
    Kundratice
    Markvartice
    Stadice
    Valeč
Keyword
    Around
    Central
    Changes
    Coupure
    Europe
    Floristic
    Grande
    Stehlin's
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá vývojem flory a savčí fauny v intervalu okol hranice eocén - oligocén ve střední Evropě (t.zv. Grande Coupure v pojetí Stehlina 1909). Hraniční interval v sz.Čechách je porovnáván s vývojem v pařížské, hampshirské, mohučské pánvi a rýnském prolomu. Poznatky z výzkumu flory se porovnávají s biozonací podle savců a nannoplanktonu. Změny t.zv. paleotropických elementů mají gradualistický ráz, masová imigrace arktoterciérních elemntů je doložena na lokalitě Dětaň (Doupovské hory) v úrovni nad "Grande Coupure"
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012