Record details

Title
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
Statement of responsibility
    Miloš René
Author
    René, Miloš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft
Vol./nr.
    Vol. 142
Pages
    p. 19-20
Year
    1997
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Mitt. Österr. mineral. Gesell.
Subject group
    granitoidy
    hydrotermální alterace
    inkluze fluidní
    ložisko impregnační
    rudy U
    teplota
    západočeský pluton
    zonálnost
Geographical name
    ČR-Čechy
    Vítkov (Tachov)
Keyword
    4.Österreichisches
    23.-25
    1997
    Bohemian
    Bor
    Czech
    Deposit
    Fluid
    II
    Info
    Institut
    Massif
    Mineralogie
    October
    Paris-Lodron-Universität
    Pluton
    Republic
    Salzburg
    System
    Treffen
    Uranium
    Vítkov
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012