Record details

Title
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
Statement of responsibility
    Monika Konečná
Other titles
    Fluid inclusions and silicate thermobarometry of spinel lherzolite xenoliths in alkali basalts from Southern Slovakia
Author
    Konečná, Monika
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 6
Pages
    s. 555-564
Year
    1990
Notes
    1 obr., 5 diag., 2 pl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    bazalt
    bazika
    inkluze fluidní
    lherzolity spinelové
    plynokapalné inkluze
    středoslovenské neovulkanity
    teplota
    tlak
    xenolit
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Filakovské Kováče
Keyword
    Alkalických
    Bazaltoch
    Fluidné
    Inklúzie
    Južného
    Lherzolitov
    Podmienky
    Slovenska
    Spinelových
    Termodynamické
    Vzniku
    Xenolitov
Abstract (in czech)
   V práci se uvádějí nové údaje o charakteru inkludovaných fluid v xenolitech spinelových lherzolitů z bazanitu v okolí lokalit Fiĺakovské Kováče a Fiĺakovské Kováče-Rátky. Lokality se nacházejí v největším lávovém proudu této oblasti. Aplikace silikátové termobarometrie na předpokládané koexistující minerální asociace xenolitů poskytla údaje o rovnovážných teplotách a tlacích, které se pohybovaly v rozmezí 945-1232 st.C a 8-23 (?) x 10E+8 Pa. Stanovené tlaky odpovídají hloubce 29-83 (?) km při hustotě bazaltové taveniny 2,75 g/cm3. Údaje jsou ve shodě s experimentálně stanoveným polem stability spinelových lherzolitů. Kryotermometrické studium inkluzí ukázalo, že dominantní složkou je CO2, dále obsahují pravděpodobně CO, N2, CH4, vzácné plyny nebo sloučeniny síry. Výsledky termobarometrických metod se shodují s geofyzikálními údaji
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012