Record details

Title
    Fluorescence microscopy and Image Analysis for study of Micro-fracturing in Rocks
Author
    Kožušníková, Alena
    Obara, B.
    Ščučka, Jiří
Conference
    Geonics 2007 (23.05.2007-25.05.2007 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
Pages
    S. 165-170
Notes
    Překlad názvu: Fluorescenční mikroskopie a analýza obrazu mikroporušení hornin
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    micro-fracturing
    optical fluorescence microscopy
    rocks
Keyword
    Analysis
    Fluorescence
    Image
    Micro-fracturing
    Microscopy
    Rocks
    Study
Abstract (in czech)
   Příspěvek prezentuje analytické metody používané v Ústavu geoniky AVČR pro kvantitativní analýzy mikroporušení hornin, vznikajících při různých způsobech namáhání horninového materiálu v laboratorních podmínkách. Analytické postupy využívají zejména techniky optické fluorescenční mikroskopie a analýzy obrazu mikroskopických preparátů napuštěných fluorescenčním barvivem. V příspěvku je popsána dříve používaná metoda manuální obrazové analýzy a v současnosti vyvíjená metoda plně automatizované analýzy obrazu pro stanovení intenzity a distribuce mikroporušení v horninových zkušebních tělesech.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012