Record details

Title
    Flute and roll marks from the 'Jezírko' quarry near Dobříš (Upper Proterozoic, Bohemia)
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 65, č. 6
Pages
    s. 371-373
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    Barrandien
    proterozoikum
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Dobříš
Keyword
    Bohemia
    Dobříš
    Flute
    Jezírko
    Marks
    Near
    Proterozoic
    Quarry
    Roll
    Upper
Abstract (in czech)
   Jsou popsány proudové a valivé stopy na vrstevních plochách proterozoických drob nalezené v lomu Jezírka u Dobříše.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012