Record details

Title
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
Author
    Bubík, M.
    Kirchner, Karel
    Nehyba, S.
    Petrová, P.
    Vít, M.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Pages
    s. 44-47
Notes
    Projekt: GA205/06/1024, GA ČR
    Překlad názvu: Fluvial depossits in the area between Jinačovice and Kuřim
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    fluvial deposits
    Jinačovice depression
    Ottnangian
Keyword
    Fluviální
    Jinačovicemi
    Kuřimí
    Sedimenty
Abstract (in czech)
   Rozsáhlé odkryvy, které vznikly při výstavbě golfového hřiště mezi Jinačovicemi a Kuřimí, umožnily studovat široce rozšířené písčité a štěrkovité sedimenty. Sedimentologické a mikropaleontologická studia zařadila sedimenty do ottanangu. Materiál byl transportován fluviálně ze zdrojové oblasti moravika, české křídové pánve a boskovické brázdy jižním směrem. Sedimenty v Jinačovické sníženině dosahují výjimečných mocností až 80 m.
Abstract (in english)
   Artificial outcrops made in the area of the Brno golf course between Jinačovicemi a Kuřim allow us to study areally widespread sandy and gravelly deposits. Sedimentological and micropaleontological studies reveal their fluvial origin and Ottnangian age. Coarse grained river transported the material originated from N and NW geological units (Moravicum, Bohemian Cretaceous basin and Boskovice Furrow) generally towards the south. These deposits are unusually thick (more than 80 m) in the area of Jinačovice depression.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012