Record details

Title
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
Other titles
    Fluvial deposits in the area between Jinačovice and Kuřim
Author
    Bubík, Miroslav
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
    Vít, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13, č. září
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    Jinačovice depression, fluvial deposits, Ottnangian
Keyword
    Fluviální
    Jinačovicemi
    Kuřimí
    Sedimenty
Abstract (in czech)
   V prostoru golfového hřiště mezi Jinačovicemi a Kuřimí byly odkryty relativně plošné odkryvy písků a štěrků. Na základě sedimentologického a paleontologického studia je interpretujeme jako fluviální ottnangské sedimenty, které maji v Jinačovickém prolomu značnou mocnost. V nadloží se objevují jemnozrnnější sedimenty karpatu a spodního badenu, vše na velmi malém prostoru. Tato složitá geologická situace je produktem blízkosti zlomového pásma směru SZ-JV pokračujícího z prostoru Tišnovské kotliny.
Abstract (in english)
   Fluvial deposits in the area between Jinačovice and Kuřim
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014