Record details

Title
    Fluvial history in the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Jaroslav Tyráček, Pavel Havlíček
Author
    Havlíček, Pavel
    Tyráček, Jaroslav, 1931-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    International Union for Quaternary Research XV International Congress - Book of Abstracts
Pages
    s. 183-184
Subject group
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    neogén
    paleolimnologie
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
    terciér Českého masivu
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Bohemian
    Fluvial
    History
    Massif
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012