Record details

Title
    Fluxes of Arsenic in Soil-Water System at the Čelina-Mokrsko Gold District, Bohemian Massif
Author
    Drahota, Petr
    Pertold, Z.
Conference
    Mineral Deposit research: Meeting the Global Challenge. Biennial SGA Meeting (8. : 18.08.2005-21.08.2005 : Beijing, Čína)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge : Proceedings of the Eighth Biennial SGA Meeting, Beijing, China, 18 - 21 August 2005
Pages
    s. 927-930
Notes
    Překlad názvu: Toky arzenu v systému půda-voda na zlatonosném revíru Čelina-Mokrsko, Český masív
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    arsenic
    mass-balance
    weathering
Keyword
    Arsenic
    Bohemian
    Čelina-Mokrsko
    District
    Fluxes
    Gold
    Massif
    Soil-Water
    System
Abstract (in czech)
   Představujeme vliv zvětrávaní v hmotnostní bilance dvou povodí na ložiskách Čelina a Mokrsko, které nebyly nikdy těženy a které jsou kontaminovány arzenem díky zvětrávání arzenopyritu. Mechanické zvětrávání horniny v povodí Mokrsko odpovídá 656 kg/ha/rok, chemické zvětrávání 172 kg/ha/rok. V povodí Čelina je mechanické zvětrávání horniny 329 kg/ha/rok a chemické zvětrávání horniny 45 kg/ha/rok. Během monitoringu v období 2003-2004 bylo zjištěno, že zvětrávání arzenopyritu v povodí Mokrsko (oblast silně mineralizovaná As) odpovídá 1210 g/ha/rok a v Čelině (oblast slabě mineralizovaná As) 210 g/ha/rok. Z hmotnostní bilance arzenu v obou povodích rudního zrudnění vyplývá, že se arzen v některých oblastech zrudnění během období monitoringu v půdě akumuluje a jinde ochuzuje.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012