Record details

Title
    Fluxes of Heavy Metals from a Highly Polluted Watershed During Flood Events: A Case Study of the Litavka River, Czech Republic
Author
    Navrátil, Tomáš
    Rohovec, Jan
    Žák, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Water, Air and Soil Pollution
Vol./nr.
    Roč. 203, 1/4
Pages
    s. 343-358
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA300130505, GA AV ČR
    Překlad názvu: Toky těžkých kovů ze silně kontaminovaného povodí během povodňových událostí, případová studie z řeky Litavky, Česká republika
    Rozsah: 16 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    flood events
    heavy metal contamination
    Litavka River
    Příbram ore region (Czech Republik)
    suspended particulate matter
Keyword
    Case
    Czech
    During
    Events
    Flood
    Fluxes
    Heavy
    Highly
    Litavka
    Metals
    Polluted
    Republic
    River
    Study
    Watershed
Abstract (in czech)
   Článek popisuje toky těžkých kovů v řece Litavce během povodňových událostí. Největší část kontaminace těžkými kovy je transportována ve formě suspenze.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012