Record details

Title
    Focal mechanisms in anisotropic media
Author
    Vavryčuk, Václav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 161, č. 2
Pages
    s. 334-346
Year
    2005
Notes
    Projekt: GA205/02/0383, GA ČR3cav_un_auth*0000192
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Překlad názvu: Ohniskové mechanismy v anizotropních prostředích
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    anisotropy
    earthquakes
    focal mechanisms
Keyword
    Anisotropic
    Focal
    Mechanisms
    Media
Abstract (in czech)
   Ohniskové mechanismy seismických zdrojů jsou v anizotropních prostředích mnohem komplikovanější než v prostředích izotropních. Rovinný střižný zdroj generuje v izotropním prostředí mechanismus representovaný tzv. dvojitým dipólem, zatímco v anizotropním prostředí je mechanismus zcela obecný. Mechanismus v anizotropním prostředí lze rozložit na část popsanou dvojitým dipólem, dále na volumetrickou část a na část popsanou tzv. kompenzovaným lineárním vektorovým dipólem.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013