Record details

Title
    Focal mechanisms produced by shear faulting in weakly transversely isotropic crustal rocks
Author
    Vavryčuk, Václav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysics
Vol./nr.
    Roč. 71, č. 5
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Projekt: MTKI-CT-2004-517242, EC, XE3cav_un_auth*0250446
    Překlad názvu: Ohniskové mechanismy způsobené střižným lámáním slabě transverzálně izotropních hornin v zemské kůře
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    anisotropy
    crustal rocks
    shear faulting
Keyword
    Crustal
    Faulting
    Focal
    Isotropic
    Mechanisms
    Produced
    Rocks
    Shear
    Transversely
    Weakly
Abstract (in czech)
   Střižné lámání v anizotropních horninách způsobuje nestřižné ohniskové mechanismy. Tyto mechanismy mohou zahrnovat tzv. izotropní složku (ISO) a složku kompenzovaného lineárního vektorového dipólu (CLVD). Procentuální zastoupení složek ISO a CLVD lze jednoduše spočíst za předpokladu slabé transverzální izotropie hornin a vyjádřit pomocí tzv. Thomsenových parametrů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013