Record details

Title
    Foraminifera and nannofossil stratigraphic correlation of the Miocene sediments, south of Šatov (Carpathian Foredeep)
Other titles
    Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň) (34-13 Dyjákovice)