Record details

Title
    Foraminifera as environmental proxies of the Middle Miocene (Early Badenian) sediments of the Central Depression (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
Statement of responsibility
    Jitka Kopecká
Author
    Kopecká, Jitka
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 87, no. 3
Pages
    p. 431-442
Year
    2012
Notes
    7 obr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    56
Subject group
    analýza sdružovací
    biostratigrafie
    Foraminifera
    hloubka
    karpatská neogenní předhlubeň
    kyslík
    miocén-střední
    paleoekologie
    paleoprostředí
    teplota
Geographical name
    Morava (Česko)
    Rybníček (Vyškov, Vyškov)
Keyword
    Badenian
    Carpathian
    Central
    Depression
    Early
    Environmental
    Foraminifera
    Foredeep
    Middle
    Miocene
    Moravian
    Paratethys
    Proxies
    Sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014