Record details

Title
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Pavla Petrová
Other titles
    Foraminifera of the Brno Sand in the Černovice TGB-1 Borehole
Author
    Bubík, Miroslav
    Petrová, Pavla, 1972-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 14-17
Year
    2004
Notes
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    562/569
Subject group
    eocén
    Foraminifera
    jíl
    křída
    kvartér Českého masivu
    miocén
    oblast snosová
    paleoekologie
    paleontologie
    písek
    pleistocén-spodní
    profil vrtný
    redepozice
    Západní Karpaty
Geographical name
    Brno-Černovice
    ČR-Morava
Keyword
    24-34
    Brněnských
    Černovice
    Foraminifery
    Ivančice
    Písků
    TGB-1
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012