Record details

Title
    Formation and role of gel fractions in the corrosion layer of zirconium cladding as the first-stage protection of the nuclear power plant fuel
Statement of responsibility
    Zuzana Weishauptová, Věra Vrtílková, Olga Bláhová, Jaroslav Maixner, Vladimír Machovič, Jiří Medek, Helena Hejdová, Pavel Matějka
Other titles
    Tvorba a význam gelových podílů v korozní vrstvě zirkoniových povlaků jako první ochrany jaderného paliva v JE
Author
    Bláhová, Olga
    Hejdová, Helena
    Machovič, Vladimír
    Maixner, Jaroslav
    Matějka, Pavel
    Medek, Jiří
    Vrtílková, Věra
    Weishauptová, Zuzana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta research reports
Vol./nr.
    No. 16
Pages
    p. 29-38
Year
    2007
Notes
    3 obr., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Res. Rep.
Classfication no.
    669.017.1
Conspectus category
    550
    620.1/.2
    620.9
Subject group
    gel
    hydratace
    nauka o materiálech
    oxidace
    slitiny
    vlastnosti fyzikálně-chemické
    zirkonium
Geographical name
    Česko
Keyword
    Cladding
    Corrosion
    First-stage
    Formation
    Fractions
    Fuel
    Gel
    Layer
    Nuclear
    Plant
    Power
    Protection
    Role
    Zirconium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012