Record details

Title
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
Statement of responsibility
    Jiří Kopecký
Author
    Kopecký, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004
Pages
    s. 17-24
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Surface and underground sandstone pseudokarst forms
Classfication no.
    504
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    česká křídová pánev
    ekosystém
    geomorfologie
    jeskyně
    klasifikace
    krajina
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    morfostruktura
    ochrana přírody
    pískovce
    pseudokras
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Český ráj
Keyword
    Formy
    Pískovcového
    Podzemního
    Povrchového
    Pseudokrasu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012