Record details

Title
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
Statement of responsibility
    Vlasta Štefanidesová, Táňa Trefilová
Other titles
    The forms of mercury in contaminated soils and in a river sediment
Author
    Štefanidesová, Vlasta
    Trefilová, Táňa
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 1
Pages
    s. 105-115
Year
    2003
Notes
    1 sch., 2 diagr., 5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    504.05
    550.4
    551.4
    552
Conspectus category
    504
    55
    552
Subject group
    analýza chemická
    frakcionace chemická
    půdy
    rtuť
    stream sediment
    toxicita
    vazba chemická
    vyluhování
    znečištění
Geographical name
    ČR-Morava
    Ostrava
    Přerov
Keyword
    Formy
    Kontaminovaných
    Půdách
    Rtuti
    říčním
    Sedimentu
    Výskytu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012