Record details

Title
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
Statement of responsibility
    Helena Bůžková
Other titles
    Use of mathematical space modelling of rock environment. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1989, Section MathematicaL methods in geology
Author
    Bůžková, Helena
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii
Pages
    s. 382
Subject group
    geologie matematická
    model matematický
    těžba pevných paliv
    těžba povrchová
    vlastnosti hornin
Keyword
    Formy
    Horninového
    Matematického
    Modelování
    Návazného
    Programového
    Prostorového
    Prostředí
    Systému
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012