Record details

Title
    Fosilní herpetofauna na lokalitě Mokrá-lom
Statement of responsibility
    Martin Ivanov
Author
    Ivanov, Martin
Language
    česky
Source title - monograph
    8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002
Pages
    s. 4
Subject group
    korelace stratigrafická
    kosti
    krunýř
    kvartér Českého masivu
    lebka
    miocén
    páteř
    Reptilia
    Serpentes
Geographical name
    ČR-Morava
    Mokrá (Brno-venkov)
Keyword
    Fosilní
    Herpetofauna
    Lokalitě
    Mokrá-lom
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012