Record details

Title
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
Author
    Suchý, Václav
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 1998, -
Pages
    s. 83-84
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Fossil hydrothermal karst of Bohemia and Moravia: general features and its modern equivalents
    Rozsah: 2 s.
Keyword
    Aktualistické
    Analogie
    Čechách
    Fosilní
    Hydrotermální
    Kras
    Moravě
    Rysy
    Společné
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012